Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2012

Αύξηση της μερικής απασχόλησης, επιδείνωση των όρων εργασίας, αποδυνάμωση των συνδικάτων: έρευνα του Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ερευνητική ομάδα του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, ανακοινώνει ορισμένα πρώτα συμπεράσματα αναφορικά με τις τάσεις που διαμορφώνονται στην αγορά εργασίας και στο συνδικαλιστικό εργατικό κίνημα. Η έρευνα εστιάζει σε αλλαγές που έχουν συντελεστεί την περίοδο εφαρμογής των Μνημονίων Ι & ΙΙ. Τα συμπεράσματα εξάγονται από την επεξεργασία 3.500 ερωτηματολογίων που συλλέχθηκαν σε πανελλαδικό επίπεδο σε άτομα ηλικίας 15 ετών και άνω, μέχρι την ημερομηνία ψήφισης του Μνημονίου ΙΙΙ.

Μερική Απασχόληση
Η μερική απασχόληση, που αποτελεί μια από τις βασικές εκφράσεις της ευελιξίας, υπερδιπλασιάζεται σε σχέση με το 2008 που ξεκινά η οικονομική κρίση. Έτσι, ενώ το 2008 ήταν 7.9% επί της συνολικής απασχόλησης, το 2012 διαμορφώνεται στο 18%. Ειδικότερα, μέσα στον τελευταίο χρόνο παρατηρείται ραγδαία αύξηση της μερικής απασχόλησης (διπλασιασμός, από 9% σε 18%).Ανασφάλεια στην εργασία
Η έρευνα αποτυπώνει ένα μεγάλο ποσοστό απασχολούμενων που νοιώθουν ανασφάλεια σε σχέση με την εργασία τους. Σχεδόν ένας στους
δύο απασχολούμενους (48%) αισθάνεται ότι κινδυνεύει να χάσει την εργασία του. Μεταβολή όρων απασχόλησης (μισθοί / ωράριο)
Αποτυπώνεται σημαντική αποδυνάμωση της διαπραγματευτικής δύναμης των επιχειρησιακών σωματείων. Από τους εργαζόμενους που αμείβονται βάσει επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης, το 50% έχει υποστεί μεταβολή των όρων απασχόλησής του έπειτα από συμφωνία του επιχειρησιακού σωματείου. Αντίστοιχα, το 47% έχει υποστεί μείωση μισθού και το 20% μεταβολή του ωραρίου απασχόλησης. Οι λόγοι που επικαλείται η πλευρά της εργοδοσίας προκειμένου να μεταβληθούν οι όροι απασχόλησης είναι η μείωση κερδών στο 60% των περιπτώσεων και η απειλή για απολύσεις στο 28% των περιπτώσεων.
Συμμετοχή στα συνδικάτα
Αν και ποσοστιαία παρατηρείται αύξηση των συνδικαλιζόμενων από 24% το 2008 σε 26% το 2012, η δύναμη των συνδικάτων σε απόλυτους αριθμούς μειώνεται σημαντικά κυρίως λόγω της μείωσης της μισθωτής απασχόλησης. Τα συνδικάτα δημόσιου και ιδιωτικού τομέα χάνουν περίπου 90.000 από τα μέλη τους ή 12,7% της συνολικής τους δύναμης. Ο συνολικός αριθμός των συνδικαλιζόμενων υπολογίζεται σε 623.000 εργαζόμενους έναντι 714.000 που ήταν το 2008.
Η ερευνητική ομάδα

Ανδρουλάκης Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής
Οικονομάκης Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής
Ζησιμόπουλος Ιωάννης, Υποψήφιος Διδάκτωρ
Καρολίδης Γεώργιος, Υποψήφιος Διδάκτωρ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου