Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2013

Είσαι άνεργος; Έχεις "κοινωνικές ευαισθησίες"; Έλα κι εσύ στη μεγάλη των μπάτσων σχολή!

Και νέο εξοπλισμό έχουμε κι όλο και κάποιος θα βρεθεί να σου σταθεί αλληλέγγυος (από ταξική σκοπιά πάντα) στη μείωση του μισθού σου ή να σου κρατήσει το πανό όταν θα αγανακτήσεις και θα βγεις στο δρόμο. Το κυριότερο όμως είναι ότι δεν θα είσαι πια άνεργος...


Το παρακάτω δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αριθμός φύλου 63, έκδοση 22 Μαρτίου 2012, στη σελίδα 1703, άρθρο 31.
“Όποιος συμμετέχει ενεργά στην καταδίωξη ή σύλληψη δραστών σοβαρών εγκληματικών πράξεων ή σε αστυνομική επιχείρηση προς πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος ή σε επιχείρηση του Πυροσβεστικού Σώματος προς κατάσβεση πυρκαγιάς ή διάσωση κινδυνευόντων προσώπων, εκθέτοντας αποδεδειγμένα τη ζωή του σε κίνδυνο, εισάγεται καθ’ υπέρβαση και χωρίς εξετάσεις στη Σχολή Αστυφυλάκων ή Πυροσβεστών, μετά από αίτησή του η οποία υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ετών από την απόκτηση των απαραίτητων προσόντων διορισμού του σε οποιαδήποτε θέση, πλην του αναστήματος.


Η συνδρομή των προϋποθέσεων αυτών διαπιστώνεται με Ένορκη Διοικητική Εξέταση που ενεργείται μετά την υποβολή του σχετικού αιτήματος.»


Το άρθρο 4 του ν. 2840/2000 (Α΄ 202) αντικαθίσταται ως εξής:


«4.  Όποιος διακρίνεται για εξαίρετες πράξεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 31 του ν. 2800/2000 (Α΄ 41) δύναται αντί να καταταγεί στην Ελληνική Αστυνομία ή το Πυροσβεστικό Σώμα να προσλαμβάνεται στα εν λόγω Σώματα αντίστοιχα, ως πολιτικός υπάλληλος ή με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ανάλογα με τα προσόντα του, κατ’ εξαίρεση των ισχυουσών διατάξεων και ανεξαρτήτως ύπαρξης κενής οργανικής θέσης, επιφυλασσομένων των διατάξεων περί κωλυμάτων διορισμού (άρθρα 4 έως 8 του ν. 3528/2007, Α΄ 26). Το ως άνω δικαίωμα ασκείται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ετών από την απόκτηση των απαραίτητων προσόντων διορισμού του σε οποιαδήποτε θέση.»

1 σχόλιο:

  1. Εμπρός με βήμα ταχύ για μια κοινωνία ρουφιάνων!

    ΑπάντησηΔιαγραφή