Κυριακή, 28 Ιουλίου 2013

ΠΩΣ Ο ΜΙΛΙΤΑΡΙΣΜΟΣ ΩΡΑΙΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΦΑΝΤΑΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΟΤΑΝ ΑΚΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΡΑΤΟΥ Ο ΙΔΡΩΤΑΣ ΤΟΥ ΔΟΥΛΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ ΤΡΕΧΕΙ ΠΟΤΑΜΙ

ΟΙ ΜΙΛΙΤΑΡΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΛΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ

Σημασία δεν έχει μόνο τι λες, αλλά και ποιος είναι αυτός που τα λέει.

Αυτός ο κανόνας αφορά και τον ε.α. Γεώργιο Αντωνακόπουλο, Επίτιμο Αρχηγό ΓΕΕΘΑ η πορεία του οποίου αποκαλύπτει μια απίστευτη «συνέχεια και συνέπεια».

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα του τύπου «για πρώτη φορά στην ιστορία των ελληνικών ΕΔ διώκεται σε βαθμό κακουργήματος ένας αρχηγός επιτελείου και αυτός είναι ο στρατηγός ε.α. Γεώργιος Αντωνακόπουλος ο οποίος διατέλεσε αρχηγός ΓΕΣ την επίμαχο περίοδο της υπογραφής της σύμβασης για τα συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου του Στρατού Ξηράς με την εταιρεία SONAK. Ο πρώην Α/ΓΕΣ και μετέπειτα Α/ΓΕΕΘΑ διώκεται μαζί με τον πρώην γενικό διευθυντή της ΓΔΑΕΕ Ε. Βασιλάκο, τον πρώην γενικό διευθυντή της ΓΔΕ Γιώργο Κολύρη αλλά και τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της SONAK Hλία Αρκουμανέα. Να σημειωθεί ότι ο Γ. Αντωνακόπουλος διετέλεσε και αρχηγός ΓΕΕΘΑ, προαχθείς από τη θέση του Α/ΓΕΣ. Μαζί τους διώκονται σε βαθμό κακουργήματος και οι 15 αξιωματικοί μέλη των επιτροπών που είχαν συσταθεί για την παραλαβή του συστήματος. Τα αδικήματα για τα οποία διώκονται είναι όλα κακουργηματικού χαρακτήρα και είναι τα εξής:΄Απιστία σε βάρος του δημοσίου, κατάχρηση σε βάρος του δημοσίου, ηθική αυτουργία στα παραπάνω αδικήματα και άμεση συνέργεια σε αυτά».

Τι έλεγε όμως το 2007 ο Στρατηγός ε.α. Γεώργιος Αντωνακόπουλος, Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ;
Η προσφορά των Ενόπλων Δυνάμεων στη Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία" (Ημερίδα ΣΕΕΘΑ)
Θέμα: Η προσφορά των Ενόπλων Δυνάμεων στη Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία" (Ημερίδα ΣΕΕΘΑ)
Συντάκτης: Στρατηγός ε.α. Γεώργιος Αντωνακόπουλος, Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ
Ημερομηνία καταχώρησης: 7 Ιουνίου 2007

Είναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι στα πλαίσια της κοινωνικής συμβίωσης υπάρχει στενή αλληλεξάρτηση μεταξύ των ατόμων και γενικότερα μεταξύ των διαφόρων οργανωμένων ομάδων του Λαού μέσα σε ένα κράτος.

Εξετάζοντας τα παραπάνω από την σκοπιά των ΕΔ, ως συνόλου οργανωμένης ομάδας, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει σχέση αλληλεπίδρασης και προσφοράς αυτής επί του Λαού, λαμβανομένων και των δύο ως οργανωμένων ομάδων, καθόσον μεταξύ Στρατού και Λαού πρέπει να υπάρχει σχέση αλληλεξάρτησης στο γενικότερο πλαίσιο του κράτους. Εδώ, λοιπόν, εδράζεται και ο κοινωνικός ρόλος των ΕΔ.

Η συμβολή των ΕΔ σε έργα κοινωνικά είναι ιδέα από μακρού γνωστή, η οποία εφαρμόζεται και στη χώρα μας και υλοποιείται με τη χρησιμοποίηση τους για την αντιμετώπιση κοινωνικών ζητημάτων. Η συμβολή αυτή ίσως αποτελεί ένα υποπροϊόν της παραγωγικότητας των δαπανών εθνικής άμυνας, όρος ο οποίος κατ’ ουδένα τρόπο πρέπει να μειώσει την αξία της. Παρατηρείται, επίσης, μια διευθυνόμενη και εθελοντική συμμετοχή των ΕΔ για την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων προς εξυπηρέτηση του Ελληνικού Λαού. Τούτο βέβαια δεν είναι νέο. Οι Ρωμαϊκές λεγεώνες κατασκεύαζαν δρόμους και ίδρυαν χωριά. Σε όλες δε τις χώρες οι ΕΔ διατίθενται για την αντιμετώπιση των κοινωνικών συνεπειών των εκάστοτε θεομηνιών και συμφορών.

Η χρησιμοποίηση των ΕΔ για εξωστρατιωτικές δραστηριότητες ανταποκρινόταν κανονικά μέχρι σήμερα σε ανάγκες εξακριβωμένες και σχετικά προσωρινές, ηθικής κυρίως ή υλικής τάξεως, οι οποίες τουναντίον δεν φαίνονταν επιβεβλημένες σε πλούσιες χώρες και προικισμένες με όλα τα πολιτικά μηχανικά μέσα, ικανά να ανταποκριθούν σε μόνιμες απαιτήσεις. Υποστηρίχθηκε και υποστηρίζεται ακόμη και τώρα ότι οι ΕΔ έχουν ένα και μόνο προορισμό, αυστηρά καθορισμένο, από τον οποίο δεν θα πρέπει να απομακρύνονται, ασχολούμενες με άλλα καθήκοντα εκτός της αρμοδιότητας τους. Έχει όμως, αποδειχθεί ότι η μαχητική ικανότητα και η στρατιωτική αποτελεσματικότητα των στρατευμάτων δεν μειώνεται λόγω των εξωστρατιωτικών τους απασχολήσεων. Αντιθέτως, η ορθή και σαφής κατανομή των εξωστρατιωτικών προσπαθειών και η προσφορά υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο φαίνεται ουσιαστική και σημαντική, ιδιαίτερα κατά τη σημερινή εποχή. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται ο περιορισμός του προσωπικού των ΕΔ μόνο στην τεχνική του πολέμου.

Όλες σχεδόν οι χώρες που βρέθηκαν στο δρόμο της ανάπτυξης χρησιμοποίησαν στρατιωτικό προσωπικό και μέσα για την κατασκευή δημόσιων έργων και κυρίως οδικών δικτύων. Είναι γνωστή η δραστηριότητα των Ελληνικών ΕΔ που αναπτύχθηκε εδώ και πολλά χρόνια και η οποία συνεχίζεται με ολοένα αυξανόμενο ρυθμό τα τελευταία 5-10 χρόνια, ιδιαίτερα στην κατασκευή μικρών έργων υποδομής, στην αντιμετώπιση των συνεπειών των θεομηνιών από πλημμύρες, πυρκαγιές και σεισμούς, καθώς και στις διακομιδές και αεροδιακομιδές.

Στα πλαίσια αυτά θα προσπαθήσω μέσα στο χρόνο που μας διατίθεται να παρουσιάσω σε γενικές γραμμές το μέγεθος της προσφοράς των ΕΔ στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία.

Θεωρώ ότι η μεγαλύτερη και πολυτιμότερη προσφορά των ΕΔ στην ελληνική κοινωνία, είναι η εξασφάλιση περιβάλλοντος εθνικής ασφάλειας. Είναι σε όλους γνωστό ότι η ασφάλεια αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση και βασικό συντελεστή προόδου και ευημερίας ενός Λαού. Χωρίς ασφάλεια κατά των διαφόρων κινδύνων τα κατ’ ιδία άτομα δεν θα ήταν διατεθειμένα να αναπτύξουν αξιόλογη παραγωγική δραστηριότητα, γιατί δεν θα ήταν βέβαιοι ότι θα απολάμβαναν το υλικό αποτέλεσμα αυτής. Την ασφάλεια αυτή παρέχουν οι ΕΔ της χώρας, οι οποίες με την ύπαρξη και την παρουσία τους συμβάλλουν στη δημιουργία και διασφάλιση ενός περιβάλλοντος εθνικής ασφάλειας, μέσα στο οποίο εμπεδώνεται το αίσθημα ασφάλειας, σιγουριάς και προοπτικής στον Ελληνικό Λαό που του επιτρέπει να επικεντρωθεί απρόσκοπτα στα δημιουργικά του έργα για κοινωνική πρόοδο, ευημερία και ανάπτυξη σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής. Πέραν του αισθήματος ασφάλειας, το οποίο διασφαλίζουν, όπως προανέφερα, οι ΕΔ, είναι αναντίρρητο ότι σήμερα έχουμε αξιοκρατικά επιτύχει μια δυναμική παρουσία στην Ενωμένη Ευρώπη. Όπως, είναι αναντίρρητο ότι η Ελλάδα, σήμερα παίζει - και θα παίζει όλο και περισσότερο - ένα ξεχωριστό ηγετικό, θα μπορούσε να πει κανείς, ρόλο στα Βαλκάνια. Όλα αυτά για να κατοχυρωθούν, να διαφυλαχθούν και να διευρυνθούν πρέπει φυσικά να συνυπάρξουν πολλοί παράγοντες, ο κυριότερος και βασικότερος των οποίων είναι η ισχυρή εθνική άμυνα, την οποία, βεβαίως εξασφαλίζουν οι ΕΔ. Γι αυτό οι ΕΔ αποτελούν τον σημαντικότερο παράγοντα εθνικής, κοινωνικής και οικονομικής προόδου του Λαού μας.

Μια άλλη εξίσου μεγάλη και σημαντική προσφορά των ΕΔ προς την ελληνική κοινωνία και συγκεκριμένα προς τους νέους, το μέλλον της πατρίδας μας, του Λαού μας είναι η επίδραση που ασκούν στα πλαίσια του προγράμματος εκπαίδευσης των οπλιτών, στη διαμόρφωση τους ως ατόμων με κοινωνική συνείδηση και συμπεριφορά και στην ωρίμαση τους ως δημοκρατικών πολιτών, καθώς επίσης και στην ενίσχυση των δεξιοτήτων τους για αποτελεσματικότερη ένταξη τους στην αγορά εργασίας.

Οι ΕΔ χάρις στο υψηλό επίπεδο οργανώσεως τους και στην εφαρμογή ενός εντατικού και μελετημένου προγράμματος εκπαιδεύσεως, καθώς και στην προσπάθεια που καταβάλλεται τα τελευταία χρόνια για την αξιοποίηση του χρόνου της στρατιωτικής θητείας και τη μετατροπή της σε ευκαιρία ζωής για κάθε στρατευμένο νέο (πρόγραμμα «επαγγελματικού προσανατολισμού στρατευμένων», εκδηλώσεις «ημέρας καριέρας» κλπ), συμβάλλουν αποφασιστικά στη διαμόρφωση κοινωνικής και δημοκρατικής συμπεριφοράς, καθώς και στην επαύξηση της διοικητικής και οργανωτικής ικανότητας των στρατευμένων. Η εν λόγω ικανότητα αποτελεί προσόν σοβαρό ίσως και απαραίτητο για την απόδοση έργου παραγωγικού σε οποιαδήποτε απασχόληση του ιδιωτικού βίου. Η εκπαίδευση των στρατευμένων κατά τη διάρκεια της θητείας τους, αλλά και η ορθή τηρούμενη πειθαρχία παρέχει την ευχέρεια στις ΕΔ να λειτουργούν και ως θεσμός ηθικά διαπλαστικός των νέων, συμπληρώνοντας έτσι το εκπαιδευτικό έργο των γονέων και του σχολείου. Η στρατιωτική θητεία παρέχει την ευκαιρία σε πολλούς νέους να σφυρηλατήσουν τον ηθικό χαρακτήρα τους, δηλαδή, με διδαχή και με άσκηση να ενστερνιστούν την ιδέα του καθήκοντος και ιδιαίτερα να εθιστούν στην ευταξία και την υπομονή ή και τη λιτότητα, κάτι πολύτιμο κατ’ εξοχή σε μια κοινωνία ηθικής χαλαρότητας, όπως η σημερινή, η και λεγόμενη «καταναλωτική», ανεκτική της ασυδοσίας και της φιληδονίας, του άγονου ατομικισμού και του στείρου ωφελιμισμού, ενθαρρυντική της χλιδής και της σπατάλης. Αυτή και αν δεν είναι προσφορά ειρηνικού έργου κοινωνικά εποικοδομητικού στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία. Ιδού γιατί ο Στρατός, οι ΕΔ, έχουν καταξιωθεί στη συνείδηση του Ελληνικού Λαού ως «το μεγαλύτερο σχολείο». Γιατί ασφαλώς συμβάλλουν στην ολοκλήρωση του ατόμου ως μέλους της κοινωνίας και ως συντελεστού της παραγωγής, κατά τρόπον ώστε να μπορεί να συμβιώνει και να συνεργάζεται αρμονικά και εποικοδομητικά εντός του κοινωνικού συνόλου.

Οι ΕΔ εκτός από το καθαρά επιχειρησιακό τους έργο, τη βασική τους αποστολή που είναι η ανά πάσα στιγμή ετοιμότητα για υπεράσπιση της ασφάλειας, της ακεραιότητας και της εθνικής αξιοπρέπειας της χώρας μας, σε καθημερινή σχεδόν βάση δείχνουν και το κοινωνικό τους πρόσωπο, επιβεβαιώνοντας την αίσθηση του Ελληνικού Λαού ότι δεν αποτελούν ένα κλειστό και οριοθετημένο χώρο, αλλά ένα αναπόσπαστο τμήμα του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. Ένα τμήμα άρτια οργανωμένο, κατάλληλα εκπαιδευμένο, με προσωπικό που διαθέτει υψηλό φρόνημα και ηθικό, το οποίο δέχεται τα μηνύματα της πραγματικότητας και ανταποκρίνεται άμεσα στα αιτήματα της τοπικής κοινωνίας και στις εντολές της πολιτείας για αρωγή στην αντιμετώπιση των διαφόρων καταστάσεων από ακραία φυσικά φαινόμενα και στέκεται δίπλα στο δοκιμαζόμενο Έλληνα πολίτη. Πέραν αυτών οι ΕΔ χρησιμοποιώντας το προσωπικό και τα μέσα τους, χωρίς να θίγεται το επιχειρησιακό τους έργο, επιδεικνύουν σημαντική δράση σε διάφορους τομείς της κοινωνικής μας ζωής. Αναπτύσσουν δημιουργικές πρωτοβουλίες και δραστηριότητες στους τομείς της υγείας, της πρόνοιας, του πολιτισμού, του αθλητισμού και της προσφοράς προς τον πάσχοντα συνάνθρωπο, κατά προτεραιότητα σε ορεινές και προβληματικές ή απομακρυσμένες νησιωτικές περιοχές, όπου οι δυνατότητες παρέμβασης είναι περιορισμένης έκτασης και αποτελεσματικότητας, συμβάλλοντας έτσι ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων τους. Η κοινωνική διάσταση του προγράμματος της προσφοράς των ΕΔ συμπληρώνεται με την εκτέλεση μικρών έργων υποδομής που συμβάλλουν στη βελτίωση των όρων καθημερινής ζωής και τα οποία δεν προβλέπονται σε προγράμματα άλλων φορέων, ούτε εντάσσονται στις συνήθης διαδικασίες δημοπράτησης. Οι δράσεις του προγράμματος κοινωνικής προσφοράς και συμβολής των ΕΔ στην κοινωνικοοικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας εντάσσονται στις ακόλουθες ενότητες:

Μικρά Έργα Υποδομής
Υγεία - Περίθαλψη
Παιδεία - Αθλητισμός
Πολιτιστικές - Κοινωνικές Εκδηλώσεις
Άλλες Κοινωφελείς Δραστηριότητες και υλοποιούνται με ενέργειες, όπως παρακάτω:

α) Μικρά Έργα Υποδομής
(1) Κατασκευή - επισκευή - συντήρηση αγροτικών δρόμων και προσβάσεων μεταξύ οικισμών σε ορεινές και απομακρυσμένες ή προβληματικές περιοχές της περιφέρειας.
(2) Κατασκευή - συντήρηση χώρων άθλησης και ψυχαγωγίας (γήπεδα ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης κλπ).
(3) Κατασκευή παιδικών χαρών σε μικρά, ορεινά και απομακρυσμένα χωριά
(4) Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων απορροής ομβρύων υδάτων, αποχέτευσης, απόρριψης απορριμμάτων κλπ

β) Υγεία - Περίθαλψη
(1) Κινητές υγειονομικές ομάδες ιατρικού, νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού επισκέπτονται σε τακτά χρονικά διαστήματα χωριά απομονωμένων ορεινών περιοχών του ηπειρωτικού χώρου και απομακρυσμένων κυρίως νησιωτικών περιοχών και παρέχουν πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη, προληπτική ιατρική φροντίδα, πραγματοποιούν εμβολιασμούς και σε περιπτώσεις αναξιοπαθούντων παρέχουν φάρμακα και περίθαλψη στα στρατιωτικά νοσοκομεία.
(2) Σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Υγιεινής των Νομαρχιών δόθηκε η δυνατότητα στα παραπάνω στρατιωτικά ιατρικά κλιμάκια να γράφουν επιτόπου συνταγές φαρμακευτικής αγωγής στα βιβλιάρια υγείας των κατοίκων.
(3) Κινητές οδοντιατρικές ομάδες παρέχουν προληπτική περίθαλψη στις προαναφερθείσες περιοχές και, το κυριότερο, ενημερώνουν και παρέχουν μαθήματα υγιεινής του στόματος στους μαθητές των σχολείων των περιοχών αυτών.
(4) Κινητές ακτινογραφικές μονάδες παρέχουν υπηρεσίες για την πρόληψη ή την αντιμετώπιση ασθενειών με την επιτόπου ακτινογράφηση των κατοίκων.
(5) Αντιμετωπίζονται επείγοντα περιστατικά με τη διάθεση μέσων του Στρατού, ακόμη και ερπυστιοφόρων όταν οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την κίνηση άλλων μέσων.
(6) Πραγματοποιείται εθελοντική αιμοδοσία στελεχών και οπλιτών και οι φιάλες αίματος διατίθενται στα τοπικά νοσοκομεία.

γ) Παιδεία - Aθλητισμός
(1) Διατίθενται οπλίτες δάσκαλοι και καθηγητές και συμμετέχουν υποβοηθητικά στην εκπαίδευση με σκοπό την ενισχυτική διδασκαλία σε σχολεία της μειονότητας και στην επιμόρφωση των κατοίκων απομακρυσμένων χωριών ή οικισμών, σε στενή συνεργασία με τις τοπικές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, ή τις Νομαρχιακές Επιτροπές Λαϊκής Επιμόρφωσης.
(2) Επίσης, ενισχύονται με οπλίτες δασκάλους και καθηγητές φορείς που ασχολούνται με τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας, του ελληνικού πολιτισμού και τη γνώση της ιστορίας του τόπου μας.
(3) Διατίθενται οπλίτες εξειδικευμένοι στους Η/Υ για την εξοικείωση των μαθητών και την εισαγωγή της νέας τεχνολογίας στις μικρές τοπικές κοινωνίες.
(4) Διατίθενται οπλίτες γυμναστές σε σχολεία της περιοχής για διδασκαλία σωματικής αγωγής, παραδοσιακών χορών και για οργάνωση αθλητικών αγώνων μεταξύ ομάδων του Στρατού και ομάδων της περιοχής.
(5) Εφαρμογή προγράμματος επαγγελματικού προσανατολισμού για την καλύτερη καθοδήγηση των στρατευμένων προς αποτελεσματικότερη ένταξη τους στην αγορά εργασίας.
(6) Στα στρατιωτικά εργοστάσια και σε σχετικές προς το αντικείμενο Μονάδες των ΕΔ υπάρχουν τμήματα μαθητευομένων τεχνητών στα οποία φοιτούν άποροι κυρίως έφηβοι της περιοχής και εκπαιδεύονται σε διάφορες ειδικότητες αμειβόμενοι αναλόγως. Μεγάλο ποσοστό του σημερινού δυναμικού της βιομηχανίας και της Εμπορικής Ναυτιλίας αποτελείται από άτομα τα οποία εξειδικεύτηκαν στις ΕΔ.

δ) Πολιτιστικές - Κοινωνικές Εκδηλώσεις
(1) Διατίθεται η Στρατιωτική Μουσική των Σχηματισμών και οργανώνονται κοινές ψυχαγωγικές - πολιτιστικές εκδηλώσεις, κυρίως στα ορεινά και απομακρυσμένα χωριά της ηπειρωτικής χώρας και των μικρονήσων.
(2) Διατίθενται στρατιωτικά λεωφορεία σε σχολεία κυρίως των ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών για την πραγματοποίηση επισκέψεων σε τόπους αρχαιολογικού, ιστορικού και τουριστικού ενδιαφέροντος.
(3) Διατίθενται οι Λέσχες Αξιωματικών για παρουσίαση εκθέσεων και για άλλες εκδηλώσεις διαφόρων πολιτιστικών συλλόγων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ε) Άλλες Κοινωφελείς Δραστηριότητες
(1) Προσφέρεται βοήθεια σε ευαγή ιδρύματα (Γηροκομεία, ΚΑΠΗ, Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες κλπ) με τη διάθεση τροφίμων, καυσίμων και της Στρατιωτικής Μουσικής για την οργάνωση ψυχαγωγικών εκδηλώσεων.
(2) Προσφέρονται τρόφιμα και κατά το χειμώνα καυσόξυλα σε ιδιαίτερα αναξιοπαθείς οικογένειες. Επίσης, μεταφέρονται ζωοτροφές σε περιπτώσεις που παρουσιάζεται ανάγκη, καθώς κα νερό σε άνυδρα νησιά με μέσα του Πολεμικού Ναυτικού.
(3) Διατίθενται οπλίτες γεωπόνοι και κτηνίατροι για να μελετήσουν και να διδάξουν στους κατοίκους δυνατότητες νέων μορφών καλλιέργειας και εκσυγχρονισμού της κτηνοτροφίας.
(4) Διατίθενται στρατιώτες ψάλτες σε απομακρυσμένες ενορίες που στερούνται ιεροψαλτών, μετά από συνεργασία με τις τοπικές Μητροπόλεις.
(5) Οι ΕΔ, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, συμμετέχουν ενεργά στον αγώνα για τη μη διάδοση και καταπολέμηση των ναρκωτικών.
(6) Οι ΕΔ υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας -Διάσωσης συμμετέχουν σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης κινδυνευόντων ατόμων στο χερσαίο και θαλάσσιο χώρο.
(7) Οι ΕΔ έχουν αναλάβει από το Μάρτιο του 2003 την εκτέλεση όλων των αεροδιακομιδών στην Ελληνική Επικράτεια, μέχρι τη δημιουργία της Διοίκησης Αεροπορικών Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας.
(8) Οι ΕΔ σε συνεργασία με τις δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας συμμετέχουν με τη διάθεση προσωπικού, υλικών, μέσων και μηχανημάτων στα σχέδια εκτάκτων αναγκών για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, με σκοπό την ανακούφιση πληγέντων τμημάτων του πληθυσμού, που προκαλούνται από τα παρακάτω αίτια:
(α) Δασικές πυρκαγιές
(β) Σεισμοί
(γ) Πλημμύρες
(δ) Χιονοπτώσεις
(ε) Μεγάλα οδικά, σιδηροδρομικά, θαλάσσια και αεροπορικά ατυχήματα.
(9) Οι ΕΔ σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς εκτελούν αεροψεκασμούς σε αγροτικές περιοχές.
(10) Οι ΕΔ διαθέτοντας προσωπικό και μέσα συμβάλλουν στην αναδάσωση της χώρας.
(11) Οι ΕΔ εφοδιάζουν δημόσιες υπηρεσίες ή και ιδιώτες με παράγωγα της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού, της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού και της Μοίρας Αεροφωτογραφήσεων της Πολεμικής Αεροπορίας, για την κάλυψη αντίστοιχων αναγκών της χώρας.

Τέλος, θα ήταν παράλειψη μου, να μην αναφέρω την αποφασιστική συμβολή των ΕΔ στην επιτυχή επιχείρηση ασφάλειας των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004 και τη γενικότερη προσφορά τους στο εθνικό αυτό εγχείρημα. Οι ΕΔ συνεργαζόμενες άριστα με τους λοιπούς κρατικούς φορείς διέθεσαν σημαντικές δυνάμεις σε προσωπικό, μέσα, εξοπλισμό και εγκαταστάσεις για τον καταρτισμό και εκτέλεση όλων των επιχειρησιακών σχεδίων προς αποτροπή και αντιμετώπιση όλων των πιθανών απειλών, καθώς επίσης, και για τη φιλοξενία των διαφόρων αποστολών. Επίσης, πέτυχαν με την κατάλληλη οργάνωση και σχεδίαση τον απόλυτο συντονισμό της πρωτοφανούς για τα δεδομένα Ολυμπιακών Αγώνων, κινητοποίησης και εμπλοκής του διεθνούς και συμμαχικού παράγοντα. Η επιτυχία αυτή αναγνωρίστηκε τόσο από την πολιτειακή και πολιτική ηγεσία της χώρας μας όσο και από τον απλό Έλληνα πολίτη και απέσπασε τα ευμενή σχόλια και κολακευτικά λόγια της διεθνούς κοινότητας για τις ικανότητες της πατρίδας μας και του Λαού μας γενικότερα.

Με αυτό το υπόβαθρο και αυτά τα εχέγγυα που προσφέρουν οι ΕΔ δεν μπορεί ο Ελληνικός Λαός παρά να αισθάνεται ασφαλής αλλά και σίγουρος για τη στήριξη του προς αντιμετώπιση κάθε ενδεχόμενης δυσμενούς καταστάσεως προερχόμενης είτε από ακραία φυσικά φαινόμενα είτε από διάφορους άλλους κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες. Είναι δε πεπεισμένος ότι τα σύγχρονα συστήματα και μέσα, τα οποία έχουν αποκτήσει οι ΕΔ με τους χρηματικούς πόρους που τους διαθέτει από τον ιδρώτα του, δεν χρησιμοποιούνται μόνο όταν ηχήσει η σάλπιγγα του καθήκοντος, αλλά και σε καθημερινή βάση, κατά την περίοδο της ειρήνης, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Η προσφορά των ΕΔ στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία - ως εκ του αποτελέσματος άλλωστε - είναι δεδομένη και αναγνωρισμένη από τους Έλληνες πολίτες. Τούτο τεκμαίρεται και από το γεγονός ότι, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, τις κατατάσσουν στις κορυφαίες θέσεις και δηλώνουν ότι εμπιστεύονται τις ΕΔ αναγνωρίζοντας το δύσκολο έργο που έχουν επωμιστεί αλλά και την κοινωνικοοικονομική προσφορά τους στον Ελληνικό Λαό.

ΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ Ο ΜΙΣΘΟΣ ΤΟΥ ΦΑΝΤΑΡΟΥ ΕΙΝΑΙ 8,7 ΕΥΡΩ ΚΑΙ 3000 ΕΥΡΩ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΘΗΤΕΙΑΣ

ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΦΑΝΤΑΡΩΝ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΩΝ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚ. 6932955437

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου