Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2014

Παρέμβαση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πάτρας: Μαχητικός - Ενωτικός Αγώνας για Ακύρωση της Αυτοαξιολόγησης
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ

H εφαρμογή της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας αποτελεί μνημείο αυταρχισμού και κορύφωση της γενικευμένης επίθεσης της κυβέρνησης στα πλαίσια της υλοποίησης των υποδείξεων και των επιταγών του Ο.Ο.Σ.Α του Δ.Ν.Τ και της Ε.Ε.

Το κύριο χαρακτηριστικό αυτού του μοντέλου αξιολόγησης, η ανάδειξη το σχολείου σε αυτόνομη μονάδα, αναιρεί τον ενιαίο χαρακτήρα του εκπαιδευτικού συστήματος.

 Από το αποτέλεσμα της αξιολόγησης θα εξαρτάται η κατάταξη - ιεράρχηση των
σχολείων και η κατηγοριοποίησή τους που θα διαμορφώνει τη «θέση» τους στην αγορά, δηλαδή τη ζήτηση  και από την οποία θα εξαρτάται η χρηματοδότησή τους, η εργασιακή και μισθολογική κατάσταση των εκπαιδευτικών.

Με τα κριτήρια αξιολόγησης και τους 15 «δείκτες ποιότητας» εισάγεται η πλήρης επιχειρηματοποίηση της σχολικής μονάδας με την εφαρμογή των επιχειρηματικών μεθόδων της απόδοσης, της αποτελεσματικότητας, της επίδοσης, της ανταγωνιστικότητας, αποστεώνοντας την εκπαιδευση από κάθε διαδικασία αγωγής, παιδείας, ανθρωποκεντρισμού και μετατρέποντάς την σε ένα στυγνό προθάλαμο εντατικοποιημένης προετοιμασίας για την ευέλικτη αγορά εργασίας.

   Στις σημερινές συνθήκες της κρίσης και της αποδόμησης του δημόσιου σχολείου επιχειρείται:

• Η απαλλαγή των αντιεκπαιδευτικών  πολιτικών και η χρέωση του εκπαιδευτικού για όλα τα εκπαιδευτικά και κοινωνικά δεινά
• Η δημιουργία  του αποθέματος  εκπαιδευτικών για κινητικότητα – διαθεσιμότητα – απόλυση.
• Η καλλιέργεια του φόβου, της συνεχούς ανασφάλειας στους εκπαιδευτικούς με στόχο τη συμμόρφωση και την υποταγή.
• Το τσάκισμα των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών με ταυτόχρονη  μισθολογική-βαθμολογική καθήλωση.
• Η χειραγώγηση της παιδαγωγικής και διδακτικής αυτονομίας των εκπαιδευτικών μέσω της διευρυνόμενης τυποποίησης και ομοιομορφίας των διδακτικών τους πρακτικών.
• Η προώθηση του «νέου» σχολείου της αγοράς, που θα λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, που θα αξιολογείται πρωτίστως από την εξασφάλιση «πόρων» με τη μετακύληση των δαπανών κατευθείαν στους "πελάτες"-γονείς, με την αναζήτηση δωρεών και χορηγιών.

ΜΑΧΗΤΙΚΟΣ-ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Υπερασπιζόμαστε το δημόσιο, δωρεάν, ανοικτό για όλα τα παιδιά σχολείο.

* Δεν συμμετέχουμε σ’ αυτή τη διαδικασία και στις σχετικές «ομάδες εργασίας».
* Οι σύλλογοι  διδασκόντων παίρνουν αποφάσεις ενάντια στην αυτοαξιολόγηση.
* Υπογράφουμε το κείμενο εναντίωσης στην αξιολόγηση. 

Καλούμε τους διευθυντές/ντριες των σχολείων να αρνηθούν τη συμμετοχή τους και τους σχολικούς συμβούλους να μη συμπράξουν στην αναίρεση όσων κατακτήθηκαν με τους αγώνες ενός αιώνα.

Κανένας εκπαιδευτικός δεν είναι υποχρεωμένος να θέσει υποψηφιότητα στο σύλλογο διδασκόντων του σχολείου ή του Νηπιαγωγείου για συμμετοχή στις «ομάδες εργασίας».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου